Kontakt

Owlsolution s.r.o.

Raková 1782
Raková, 023 51
Slovakia

podpora@owlsolution.sk 

Peter Jašurek

0902 412 000

IČO: 51736934
DIC: 2120768859
IČ DIC: SK2120768859

Čislo učtu: SLSP  IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196  Swift kód: GIBASKBX
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L

Kontaktujte nás

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely vyriešenia vášho dotazu. Zásady spracovania osobných údajov