Krok #10

Udržanie zisku a zveľaďovanie svojho projektu i seba


Spúšťame čoskoro...