Marketing ako základný pilier úspešného podnikania

Ovládnutie aspoň základných marketingových princípov by malo byť pre každého podnikateľa absolútnou prioritou. Veľakrát to tak však žiaľ nie je a potom sme svedkami toho, že niekto síce ponúka výnimočný produkt či brilantnú službu, no napriek tomu nedokáže predať nič. Zvolil totiž nesprávnu (alebo žiadnu) marketingovú stratégiu. Nespravte rovnakú chybu a neberte marketing ako svojho “nepriateľa”. Práve naopak, berte ho ako niečo, čo môže vaše podnikanie posunúť hneď o niekoľko levelov vyššie.

V prípade, že sa chcete naučiť plávať vo vodách online marketingu, veľmi dôležité je najprv pochopiť, akým systémom funguje tzv. nákupný cyklus. Ide v podstate o model správania zákazníkov, ktorý zovšeobecňuje ich správanie a platí takmer na každého, a to i napriek tomu, že každý človek je samozrejme jedinečný. Nech už teda predávate čokoľvek, môžete si byť istí, že nákupné správanie vašej cieľovej skupiny sa riadi nasledovným modelom.

 

Veľmi známym je napríklad model AIDA. Ten definuje štyri stupne nákupného cyklu, a to konkrétne:

Atention, teda pozornosť. Ako teda už samotný názov naznačuje, cieľom prvého kroku je popri konkurencii ľudí zaujať práve vaším produktom či vašou službou.

Interest, teda záujem. Ak ste si získali ich pozornosť, máte určitý čas (avšak pozor, niekedy len pár sekúnd) na to, aby ste si získali ich záujem.

Desire, teda túžba. Ak sa vám podarilo získať záujem vášho potenciálneho klienta či zákazníka, máte jedinú úlohu - vzbudiť v ňom túžbu po vašom produkte či po vašej službe.

Action, teda akcia. Ak sa vám túžbu vzbudiť podarilo, získavate človeka, ktorý od vás skôr či neskôr nakúpi. V tomto kroku je teda dôležité, aby vykonal nejakú akciu, ako napríklad nákup, potvrdeniu odberu newslettra a podobne.

Ako môžete vidieť, tieto štyri kroky na seba krásne nadväzujú a síce stručne, no o to výstižnejšie popisujú “cestu” každého zákazníka. To, aké marketingové nástroje využiť v každom kroku, si povieme v súvislosti so stratégiou SEE, THINK, DO, CARE, ktorá je veľmi podobná.


Model Vidieť /SEE/, Premýšľať / THINK/, Vykonať /DO/, Starostlivosť /CARE/

Táto marketingová stratégia je naozaj mimoriadne obľúbená a stretnúť sa s ňou môžeme aj u tých najznámejších svetových značkách. Jej súčasťou sú štyri nasledovné kroky:

Videť /SEE/. Tento krok je absolútne primárnym a ako už samotný názov naznačuje, jeho cieľom je to, aby vás vaši potenciálni zákazníci uvideli. Vaším cieľom je preto upriamiť pozornosť na ľudí, ktorý by teoreticky mohli mať o váš produkt záujem.

Premýšľať /THINK/. V tomto kroku už budete pracovať s ľuďmi, ktorí majú reálny záujem o typ produktu alebo služby, ktorý ponúkate aj vy. Stále však ide “len” o potenciálnych zákazníkov, ktorí ešte nevedia, čo konkrétne chcú a ani to, kedy vlastne si to chcú kúpiť. Ako hovorí samotný názov, ešte o tom len premýšľajú.

Vykonať /DO/. Do tohto kroku už spadajú ľudia, ktorí sa pevne rozhodli, že si daný produkt zakúpia. Už presne vedia, čo chcú, majú na to pripravené peniaze a v tejto fáze už len hľadajú e-shop či kamenný obchod, kde si danú vec zakúpia, teda budú konať.

Starostlivosť /CARE/. Ako sme už niekoľkokrát spomenuli, starostlivosť o zákazníka by sa nemala končiť tým, že mu predáte nejaký produkt. Ak sa k vám ten istý človek vráti aj po druhýkrát, znamená to, že bol spokojný. Práve preto by ste mu mali poskytnúť nejakú “extra výhodu”, vďaka ktorej sa z neho stane váš stály spokojný zákazník.

Dané kroky by sme teda mohli stručne zosumarizovať nejak takto: 

Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou marketingu je práca so sociálnymi sieťami, SEO, PPC či e-mail marketing. Každému z týchto elementov sa budeme v našich ďalších lekciách venovať aj samostatne, už teraz si však ukážme, ktoré kanály je najvhodnejšie použiť v ktorom kroku. Keď o nich budeme v ďalších lekciách hovoriť, vráťte sa k tejto prehľadnej tabuľke a všetko vám do seba dokonale zapadne.