Krok #5

Čo je to PPC a aké typy PPC kampane poznáme?

O PPC kampaniach ste už s najväčšou pravdepodobnosťou počuli. Ide o typ reklamy, pri ktorom jej prevádzkovateľovi platíte výhradne za “kliknutia”, teda konkrétne za to, keď si ktokoľvek klikne na vašu reklamu. PPC kampane sú však veľmi špecifickým druhom reklamy, ktorá sa nebude zobrazovať každému, ako napríklad reklama na bilborde či reklama v televízii. Táto reklama sa zobrazí len ľuďom, ktorí o vašu oblasť prejavili záujem. To však znamená, že šanca na úspech a efektivita je tu oveľa vyššia. Jej ďalšou obrovskou výhodou je to, že platíte naozaj len za to, keď si niekto na vašu reklamu klikne. Samozrejme to nemusí zákonite znamenať to, že dotyčná osoba sa okamžite stane vaším klientom či zákazníkom, no minimálne máte istotu, že o vás už vie, a že ste oslovili niekoho z vašej cieľovej skupiny.