Čo to vlastne PPC je a aké typy PPC poznáme?

PPC je vlastne skratka, ktorá je odvodená od anglického výrazu Pay Per Click, čo v preklade znamená “platiť za klik”. Ako sme si teda už v úvode povedali, ide o typ reklamy, kedy za ňu platíte až vtedy, keď vznikne predpoklad, že zaúčinkovala - teda keď na ňu niekto klikne.

Jednou z najväčších výhod týchto kampaní je ich relevantnosť. To znamená, že reklama, ktorú vytvoríte, sa zobrazuje len ľuďom, ktorí by o to, čo ponúkate, mohli mať potenciálny záujem. To je zásadný rozdiel oproti reklame, ktorá beží napríklad v televízii či v rádiu.

Ak budete pomocou týchto kanálov propagovať napríklad detské kočíky, reklamu bude vidieť či počuť každý. Ak však spustíte PPC reklamu, viete ju cieliť len na ľudí, ktorí sa nedávno o kočíky zaujímali alebo na budúce mamičky. Priamo tak zasiahnete cieľovú skupinu a možnosť, že daný produkt alebo službu predáte, tak rapídne stúpa.

Veľko výhodou je tiež cielenie nielen podľa záujmov, ale aj cielenie podľa veku, pohlavia či geografickej lokality. Tak napríklad, ak predávate dámske kabelky, prirodzene budete reklamu cieliť na ženy a ak máte pneuservis napríklad v Trebišove, nebudete reklamu cieliť na ľudí z Trnavy.

PPC kampane sú preto skvelým spôsobom, ako na svoje služby či produkty upozorniť ľudí, ktorí by o ne mohli mať reálny záujem.

Typy PPC

Vo všeobecnosti by sme mohli PPC reklamy rozdeliť na dve skupiny. Tou prvou sú reklamy, ktoré sa zobrazujú medzi výsledkami vo vyhľadávačoch ako Google, Yahoo, Bing a iné. Človek sa k nim teda dostane po zadaní nejakého hesla do vyhľadávacieho riadku. Druhým typom sú reklamy, ktoré sa zobrazujú na rôznych blogoch či iných webstránkach alebo na sociálnych sieťach.

Reklamy zobrazujúce sa vo vyhľadávačoch sú jedine textové, pri ich tvorbe preto musíte dbať na to, aby ste pomocou maximálnych povolených možných znakov zaujali svoju cieľovú skupinu. Všetky ostatné reklamy môžu byť takisto buď textové, alebo obrázkové, a to vo forme rôznych bannerov či sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach. Jednotlivým typom PPC reklám sa však budeme podrobnejšie venovať v ďalšej časti tejto lekcie.